top-banner2

Annen nyttig info

12.11.2019
NVE´s forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land

Høringssvar fra Styret i Hunnedalen velforening, Gjesdal kommune i Rogaland

På vegne av Hunnedalen Velforening har det blitt utarbeidet et høringssvar til NVE's nasjonale ramme for vindkraft på land.

Les hele svaret her

18.12.2017
Redgjørelse tomtefeste.

Etter oppfordring fra våre medlemmer har vi fått utarbeidet en redgjørelse angående tomtefeste.
Denne finnes her.
Diverse avklaringspunkter vedrørende festerett i Hunnedalen kan leses her.

05.02.2013
Nøkler til vannposter

Nøkler til vannspostene kan kjøpes av kasserer Nidunn Sandvik.  Prisen er Kr 200 per nøkkel. Ved retur tilbakebetales beløpet. Kontaktes på mob 991 00 061.

29.11.2011
Tilbud på alarm

Se vedlegget fra NorAlarm
Klikk for å åpne dokument..

07.09.2011
E.Coli i vannpost 2

Tilbakemelding fra IVAR torsdag 25.08.11 gikk ut på at vannpost 2 i Hunnedalen var forurenset av e.coli bakterie. 
Vannpost 2 ble umiddelbart stengt av og det ble satt opp info i tapperom i vannpost 2. Posten er inntil vider stengt. 
Det vil bli foretatt desinfisering av vannposten, og nye prøver. Akkurat når er litt usikkert. 
Det har aldri tidligere så vidt meg bekjent blitt påvist e. coli i noen av Sira Kvina sine vannposter i Hunnedalen. 
Det kan være flere mulige årsaker til dette funnet, så som forurenset overflatevann som har komt ned i brønnen, døde dyr (mus etc.). 
En mulig årsak kan være den store grave virksomheten som foregår rundt vannposten nå i sommer, og mye nedbør kan ha ført til forurenset avrenning via sprekker i grunnen og ned i grunnvannet etc. 
Vi avventer til grøfter rundt vannposten er lagt igjen før vi setter i gang med desinfisering og tiltak for å bringe vannposten tilbake til rent drikkevann. 
 
Sira Kvina ser alvorlig på den oppståtte situasjonen, og beklager det inntrufne. 
 

31.03.2011
Eiendomskatt

Info om eiendomskatt.
Klikk for å åpne pdf.

31.03.2011
Båndtvang på hunder

Det kan være kjekt å slippe hunden løs når en er på fjellet, men det er da VIKTIG at dere leser reglene for Gjesdal og Sirdal kommune. Som dere sikkert vet, så er det nesten bare ved hyttene vi befinner oss i Gjesdal. Krysser vi Tværråna opp kånedalen, er vi i Sirdal kommune, som har ekstraordinær båndtvang. Dere synes kanskje at dette er litt rart, og hunden er så snill så. Det vet ikke rypene, harene og annet vilt som blir skremt opp. De to viktigste grunnene til båntvangen er vern om vilt og husdyr(sauer). Vær greie å respekter dette. 

En ting til slutt: Når hunden skiter i løypetrasseen, vær så snill å plukk opp etter dere. Det er ikke kjekt for de som faller i den, og det er heller ikke noe særlig bra skismøring heller.

Klikk for å lese mer om reglene

24.03.2010
Støtte til løypekjøring

Vi får altså kr 5000,- i støtte fra Gjesdal kommune. Supert! Det er til løypekjøring og Påskerennet. Det er jo fritt fram for alle som ferdes i Hunnedalen å bruke de oppkjørte løypene. Det er jo fint at kommunen støtter oss litt for å legge til rette for allmenn ferdsel. Dette er spillemidler som blir delt ut i forbindelse med helseprosjektet " Frisk i Friluft

23.03.2010
Hjertestarter brukemanual.

Har fått brukermanual for hjertestarter. 
Klikk for å åpne pdf.

22.03.2010
Hjertestarter Kursmanual

Har fått kursmanual for hjertestarter. 
Klikk for å åpne pdf.

21.03.2010
​ Skibuss

Det er mulig å ta bussen fra Hunnedalen til Sirdal for de som vil i et av trekkene. Les skriv fra Veolia-Transport.

Pris t/r inkl heiskort er kr 400. (dagskort koster på Tjørhomfjellet/Ålsheia kr 315 fra 13 år) Alle er velkomne til skibussen, også de som kommer på etter Ålgård. Vi stanser hvor som helst i Hunnedalen, hvis det bare er på en oversiktlig strekning, men ønsker selvsagt færrest mulig stans. Bussen stanser hvis det gis tegn ved å rekke ut handa. Hvis en buss kjører forbi, er det fordi denne er full og sjåføren vet at det kommer en buss bak som har plass. Vi dekker alle skitrekkene i Sirdal, og har som oftest en ”sortering” i Ålsheia, slik at det går en buss til hvert trekk derfra. Pris for heiskort og transport tur/retur vil være den samme som fra Stavanger, da dette er en avtalepris med skitrekkene. Ønskes det bare transport, f.eks at en har årskort i skitrekket eller vil på tur ellers, er prisen kr 100 pr vei. Det hadde vært fint hvis sjåføren får beskjed ved innlessing på retur at noen skal av i Hunnedalen. (Dette for å få lagt skiene øverst)