top-banner2
18.12.2017
Innkalling til Årsmøte, Hunnedalen VA-Utbygging SA og Hunnedalen VA-Drift SA

Klikk her for å åpne innkalling til årsmøte i Hunnedalen VA-Utbygging SA og Hunnedalen VA-Drift SA

19.09.2017
Samlet info rett før tilkobling.

Klikk her for å åpne infoskriv om tilkobling
11.06.2017
Inforskriv nr 9

Klikk her for å åpne Infoskriv nr 9
13.11.2016
NY! Infoskriv nr 7

Klikk her for å åpne infoskriv nr 7
13.11.2016
Ny info angående VA-anlegget

Her kommer diverse info angående bruk og tilkobling til VA-anlegg.
Anlegget skal være ferdig testet, luftet osv og klar for bruk for alle hytteeierne i trinn 1 : 01.12.16
 

Gode råd Grundfos brukerinstruks Isoterm driftsinstruks
16.03.2016
NY! Infoskriv nr 6.

Klikk her for å åpne infoskriv nr 6

 

25.02.2016
Utbygging Trinn 1

Klikk her for å se kart trinn 1.

Mail til Kjellaug: kjellaug@byggps.no
 

25.01.2016
VA prosjekt utbygging vedtatt.

Det er nå tatt en beslutning om at utbygging av VA i Hunnedalen vil bli gjennomført i henhold til allerede kommuniserte planer. Trinn 1 har over 50 påmeldte, og disse vil få tilsendt detaljer for innbetaling av depositum på kr. 75 000 i løpet av forholdsvis kort tid. Innbetalingsfrist vil som tidligere informert være 15 februar. B&G vil umiddelbart starte opp detaljplanlegging i henhold til oppdaterte kart over påmeldte, og graving/bygging vil starte opp så snart som overhodet mulig, en eller annen gang i 2 kvartal J
Mer informasjon kommer etterhvert, men hvis dere har konkrete spørsmål er det bare å sende en mail til Kjellaug: kjellaug@byggps.no
 

09.12.2015
Ny info VA prosjekt

Bertelsen & Garpestad har lagt ut signert intensjonsavtale mellom utbygger Bertelsen & Garpestad A.S og Hunnedalen VA-utbygging SA.
Klikk for å åpne dokument.
 

26.11.2015
Status VA prosjekt

Status på VA-prosjektet
Onsdag 18 november 2015 ble det avholdt et VA-informasjonsmøte i Ganddal Bydelshus for alle medlemmer i Hunnedalen Velforening. Det var ca. 220 personer tilstede på møtet, så VA i Hunnedalen engsjerer så absolutt medlemmene. VA-komiteen, samt representanter fra Bertelsen & Garpestad m/underleverandører var til stede for å orientere om prosjektet, og det var også representanter fra Gjesdal kommune tilstede for å observere prosjektutviklingen. I tillegg til informasjonsmøtet var dette også arena for stiftelsesmøter for Hunnedalen VA-utbygging SA og Hunnedalen VA-drift SA, og vi hadde derfor også representant fra Iversen Revisjon tilstede for å få det formelle riktig. På informasjonsmøtet kom det opp mange gode kommentarer og spørsmål som det nyvalgte styret i Hunnedalen VA-utbygging SA er i full gang med å formulere gode svar på. Dette, samt informasjon om de nystiftede foretakene, vil komme ut i et nytt informasjonsskriv i løpet av forholdsvis kort tid.
KLIKK her for å åpne presentasjonen.

01.03.2015
Info om vann og avløp

Bertelsen & Garpestad har tatt over rettighetene på vann og avløp i dalen. Dere kan gå inn på www.bg.no for å finne mer info. Se under Prosjekter/pågående prosjekter.

28.08.2014
Info fra Lyse ang. mangler

Ove Johan Aklestad fra strømkomiteen og Ola Aalgaard fra styret i vellaget har hatt et møte med Lyse Elnett angående mangle på anllegget i dalen. Vedlagt ligger in offisiell info fra Lyse.
Klikk for å åpne .pdf

22.08.2011
Info om kabel og trekkerør

Viktig info for at hver enkel hytteeier får det som trengs av kabel og trekkerør.
Klikk for å åpne doc.

20.06.2011
Installasjon av strøm

Sinus Elektro, Ålgård
tlf: 51611840
Kontakt: Kåre Brekken
www.sinus-elektro.no

R.E.Gjesdal
Tlf: 51617152
Kontakt: Ragnar Gjesdal
www.rogalandelektro.no/re-gjesdal.htm

Gray AS
Tlf 40322210
Kontakt: Geir Lund
www.gray-as.no
(Har kapasitet etter ferien)

Apis Installasjon AS
Boganesgeilen 7
4032 Stavanger
www.apis.no
tlf 51815800
e-post post@apis.no

02.03.2011
Kart Vann og Kloakk

Her finner dere ny info

06.12.2010
*NY* Vann og kloakk

Her finner dere ny info
Klikk for å lese..

20.10.2010
Vann og kloakk

Fristen for påmelding gikk ut 15. oktober. Jeg fikk inn 20 påmeldinger. Solprosjekt har meldt på 19. Tilsammen blir det 39 som vil være med. Har oversendt liste til Eindomspartner, slik som avtalen var. Nestleder.
 

07.10.2010
Vann, kloakk og strøm

Vi har til nå fått 14 påmeldinger i tillegg til de 19 som Solprosjekt har meldt på. Tilsammen 33. Alle som har meldt seg på vil få en mail rett etter at fristen er gått ut, samt info på web.

Har fått "svar" på noen spørsmåla fra Eindomspartner/Karl A. Klungtvedt. Dere får lese gjennom for se hva dere syns. Siste frist for påmelding(kun kloakk og vann)  er 15.10.2010 til nestleder@hunnedalen.no

Strømprosjektet går som planlagt uansett.
Bestilling av strøm må gjøres hos en autorisert installatør. Hvis du selv har godkjent kompetanse kan du melde inn til Lyse. 
Klikk for å lese..

14.09.2010
Vann, kloakk og strøm

Har fått "svar" på noen spørsmåla fra Eindomspartner/Karl A. Klungtvedt. Dere får lese gjennom for se hva dere syns. Siste frist for påmelding er 15.10.2010 til nestleder@hunnedalen.no
Strømprosjektet går som planlagt uansett.
Klikk for å lese..

28.08.2010
Svarslipp avløp (vann)

Klikk for å åpne (doc)

23.08.2010
Vann og kloakk

Her er en del spørsmål vi sende til Eiendomspartner ang. kloakk anlegget.

Klikk for å åpne (.doc)

20.08.2010
Informasjonsmøte vann/kloakk/strøm

Miljøkomiteen har siden årsmøtet jobbet med alternative vann- og kloakkløsninger. De innkaller til informasjonsmøte torsdag 20. august kl 2000 i Folkets Hus på Sandnes, (kirkegt 1). Her skal det være sitteplasser til alle.. :-)

Strømkomiteen vil også informere om status. 
Vi håper å få sendt ut noe mer info per e-post og vanlig post (til de vi ikke har e-postadr til) før møtet. 

Alle medlemmer er velkomne.

30.06.2010
Vann og avløp

Har nå fått planer og grovkalkle fra Eiendomspartner AS. Har registrert at det ikke er tatt med årlige driftsutgifter. Vil undersøke det. Har og fått forløpige kart som jeg vil prøve å skanne.(A3)
Klikk for å åpne (pdf)

30.06.2010
Strøm info

Siste nytt fra strømkomiteen  28.juni 2010.

Klikk for å åpne (.doc)

29.04.2010
Vann og kloakk

Eiendomspartner har inngått avtale med grunneierne om rettigheter for utbygging av vann og kloakk. For tiden utarbeides en plan over rørgater, stikk og endestasjoner for å få et estimat på hvor mye material som må til, og hvor mange lengdemeter graving/boring som må til. Det vil i løpet av sommeren foreligge en grovkalkyle på hva dette vil koste for hver enkel hytte. Da kan den enkelte ta den endelige avgjørelsen om hvorvidt en vil ha vann og avløp. 
 

23.03.2010
Framdrift strøm

SISTE NYTT FRA STRØMKOMITEEN:
1. Prosjektet er bestilt utført hos Lyse Infra
2. Lyse skal avholde et møte med Gjesdal kommune i nærmeste framtid, enten rett før eller like etter Påske. Dette for å informere kommunen om sine planer, og for at de kan komme med innspill og eventuelle restriksjoner på planlagt utførelse.

22.03.2010
Fiber/Bredbånd?

Det blir ikke lagt frem fiber til Hunnedalen da kostnadene med å legge fiber fra Gilja til Hunnedalen blir så høye at dette ikke vil være lønnsomt for Lyse. Noe som betyr at vi ikke får bredbånd i dalen. Nå får vi stole på at 3G nettet blir oppdatert til 4G om ikke lenge. For radio og TV får vi basere oss på leverandører som Canal Digital eller Viasat.

19.01.2010
Strøm info

Siste melding fra Lyse mottatt 19.01.10: 
 
"Vi har foreløpig ikke noe nytt å berette i saken, men framdriften med strømtilknytning innen årsskiftet satser vi fortsatt på å klare. Dette er forutsatt at det blir gitt de nødvendige tillatelser fra berørte grunneiere og offentlige etater. 
 
Vi har siden sist hatt dialog med advokat som representerer grunneierene, der vi bl.a. har sendt over hvilke rettigheter vi har for framføring av el.nett." 

04.01.2010
Viktig info Strøm og avløp

Har hatt møte med med grunneiernes representant Karl A Klungtvedt. De vil gi klarsignal for strøm, men avløp må vente. Dette prosjektet vil de mest sannsynlig bygge, eie og drifte selv. Klungtvedt vil fortsatt være vår kontaktmann i slike saker. Når det gjelder den enkelte hytteeier, er det grunneier en skal forholde seg til. Velforeningen stilte med Trygve Tvedt og Ola Aalgaard.

28.08.2009
INFORMASJON FRA STRØMUTVALGET

Les mer (pdf)

28.08.2009
Nytt fra Strømkomitéen

Det har nå kommet nye tall fra Lyse. Les inlegget:

Les mer (pdf)

28.08.2009
INFORMASJON FRA MILJØKOMITÈ

Les mer (pdf)

20.08.2009
Avløp og Vann presentasjon

Etter møte i Folkets Hus 19.aug, fikk jeg disse dokumenter fra vann og avløpskomiteen.
Klikk for å åpne (pdf)

28.03.2009
Strøm-info fra årsmøte

Her vil du finne dokumentet som strømkomiteen  la frem på årmøte.
Klikk for å åpne (pdf)