top-banner2

Styret

Styret har følgende sammensetning:

Leder:                   Gabriel Schanche Gilje
                            Ansvar: Leder
                            e-post: leder@hunnedalen.no 
                            Mobil: 913 00 924
 

Nestleder:             Jan Halvor Natlandsmyr
                            Ansvar: Nettside
                            e-post: nestleder@hunnedalen.no 
                            Mobil:
 

Styremedlem 1:     Gunvor Voss Tangerås
                            Ansvar: Påskerenn
                            e-post: sekretaer@hunnedalen.no
                            Mobil: 994 40 354
 

Kasserer:              Nidunn Sandvik
                            Ansvar: Økonomi og medlemsregister
                            e-post: kasserer@hunnedalen.no
                            Mobil: 475 09 574

 
Styremedlem 2:     Ståle Størkersen
                          
Ansvar: løyper & fiske
                            e-post: stale.storkersen@lyse.net 
                            Mobil: 970 28 681

 
Varamann:     Kjell Dahle
                            Ansvar:  
                            e-post:
                            Mobil:

Varamann:      Sigbjørn Haugseng
                            Ansvar:
                            e-post:
                            Mobil: