top-banner2

Styret

Styret har følgende sammensetning:

Leder:                   Oddmund Petter Aasen
                            Ansvar: Leder
                            e-post: leder@hunnedalen.no 
                            Mobil: 48151332
 

Nestleder:             Morten Granhøy-Lieng
                            Ansvar: Nettside
                            e-post: nestleder@hunnedalen.no 
                            Mobil: 


Kasserer:              Nidunn Sandvik
                            Ansvar: Økonomi og medlemsregister
                            e-post: kasserer@hunnedalen.no
                            Mobil: 475 09 574
 

Styremedlem 1:     Tove Alice Koll Frafjord
                            Ansvar: 
                            e-post: 
                            Mobil: 

 
Styremedlem 2:    Ståle Størkersen
                          
Ansvar: løyper & fiske
                           e-post: stale.storkersen@lyse.net 
                           Mobil: 970 28 681

Styremedlem 3:     Kjetil Dragesæt
                            Ansvar: Økonomi og medlemsregister
                            e-post: kasserer@hunnedalen.no
                            Mobil:
 
Styremedlem 4:     Jon Barrat Nysæther
                            Ansvar: sekretær
                            e-post: jonbn@lyse.net
                            Mobil: