Artikler

Informasjon om Røde Kors sine hytteplaner i Hunnedalen

Røde Kors sine planer for ny hytte i Hunnedalen er en byggesak som følger normal saksbehandling i Gjesdal kommune. Velforeningen er ikke part i saken og vil kun formidle informasjon om byggesaken. For annet vedrørende byggesaken må hytteeiere ta kontakt med de involverte partene, i denne sammenheng Røde Kors og Gjesdal kommune. Styret i velforeningen vil informere om at Øyvind Skogerbø sitt firmaer engasjert av Røde Kors i forbindelse med byggesaken. Han sitter også som revisor i velforeningen, og styret ser ingen konflikt vedrørende habilitet i den sammenheng.  63-2-49 Sitplan rammesøkn RK hunnedalen 63-2-49 Sitkart rammesøkn RK hunnedalen 63-2-49 Plan U-etg Rammesøk RK Hunnedalen 63-2-49 Plan H-etg Rammesøk RK Hunnedalen 63-2-49 Oppl nabov rammesøk RK Hunnedalen  63-2-49 Fas SØ Rammesøk RK Hunnedalen  63-2-49 Fas NV Rammesøk RK Hunnedalen     

Rull til toppen