Feste

Her er relevant info hva gjelder tomtefeste og regler/rettigheter rundt dette: Tomtefeste – redegjørelse  Avklaringspunkter festerett