Fiske

Rapport fra Djupavatnet

Fiskeundersøkelse i Rogaland 2020

Fiskerapport 2020

Fiskeundersøkelse 2019 for Djupevatn og Dirdalselva.
 
 
 

Fiske i dalen

UTSETTING AV ØRRET I HUNNEDALEN.
HUNNEDALEN VEL har søkt Rogaland fylkeskommune og Vest-Agder Fylkeskommune og mottatt godkjenning på utsetting av stedegen ørret på tre lokaliteter i Hunnedalen.

Disse er:
-Tverråvassdraget/Indre Tverråtjønn overfor Bergeva(Fosselega)
-Kringlekvævtjønn(overfor Fosselegå langs Blåfjell-stien)
-Nordre Skreåhei(opp av Tveitebrekka langs sti til Tomannsbu)

Aktiviteten vil starte sommeren-2015 og vi ber om interesserte personer å melde seg for fanging & bæring av levende fisk – jeg antar en ettermiddag i August eller en lørdag etter nærmere avtale. Vi får assistanse for selve innfangingen og vi skal kun assistere og stå for bæring/utsetting på lokalitetene.

Vi i styret mener dette er verdifullt for rekreasjon & fritid samt at vi nå bidrar til gjen-etablering av tidligere ørretstamme i vårt område.

Kontaktperson er:
Ståle Størkersen, tlf. 97028681

Fiske i dalen

Ståle Størkersen ( i styret i vellaget) er ivrig fisker og har lagt opp til alternativ aktivitet i påsken.
Klikk for å lese (pdf)

Eldre Rapport

Her er rapport av vannkvalitet og fisk i Djupavatnet fra 2015.
Klikk her for å lese (pdf)

 
 
Rull til toppen