Viktig info for vintersesongen 2022

HUNNEDALEN – Litt info i forkant av vintersesongen 2022

Skiløyper:
Velforeningen har fokus på å forbedre informasjonsflyten vedrørende løypekjøring slik at dette blir mer forutsigbart. Så snart scooterførere har kjørt løyper, vil vi få SMS-varsling og legge info ut på Hunnedalens FB side.
Vennligst ha full oppmerksomhet på skråninger og skrenter nede i dalen. Erfaringen viser at sterk vind på noen timer kan sette opp skavler/fenner som har rast ut
Følgende skiløper vil bli kjørt opp med snøscooter og sporsetter etter prioritet som listet under. Føre/Sikt/Vind er bestemmende for prioriteringen:

  1. Rundløypene på Østabøstølen og Futasete
  2. Kort løype opp Konedalen og vestover ned Fosselega
  3. Lang løype opp til Øyarvatn og ned Kringlekvævtjødn til Fosselega
  4. Rundløype på Djupavatn

Brøyting:
RISA har ansvar for brøyting – oppdrag på P-plassene er under-leveranse fra RISA utført av Reno Espeland. Det er altså ikke Inge Marton som brøyter parkeringsplassene.
Det er RISA som kaller ut til brøyting av P-plasser og åpning av innkjøringer–
ingen andre.
Hovedregel er at parkeringsplasser skal være brøytet til helger i vintersesongen samt ferier og høytider.
Ekstraordinære utkallelser skal kun skje mot å ringe leder, nestleder eller kasserer for godkjenning. Dvs. at der er ikke avtalt brøyting av P-plasser midtukedager og biler kan da bli innesnødd. Ved melding om større nedbørmengder da skal biler flyttes nær innkjøringene. Husk at fres må ha tilgang rett inn av innkjøring for å kunne manøvrere.
Ved stengt FV 45 anmodes at medlemmene tar hensyn til vær/føre/sikt og avventer oppmøte på P-plasser til RISA/Statens Vegvesen erklærer FV45 for åpen. P-kortene har tlf.nr. for å kunne varsle bileiere om utkjøring. Tøffe værforhold og snøfokk opptrer ofte og vi ber hver enkelt om å ta hensyn og være forutseende.
Husk spade i bilen og hjelp hverandre ved uvær!

P-regel:
Kun 1 oransje kort eller 2 blå kort gir rett til parkering. Vi minner om viktigheten av at alle overholder p-reglene slik at det ikke oppstår unødvendig misnøye.

Vegetasjon:
På grunn av gjengroing bør medlemmene bidra til at vegetasjon holdes nede for tilkomst sommer/vinter i traseer og for snøscootertransport. Dette er etter samtale med Inge Marton.

Vannposter:
Sira Kvina foretar tester på vannkvalitet og merker vannposter ved avvik. IVAR følger opp prøver og rapportering på vegne av Sira-Kvina. Hvis lukt merkes, anbefales å la vannet renne en stund før tapping. Nyheter angående vannpostene vil postes på Hunnedalens FB side.

Hunder:
Vi har registrert at mange hundeeiere er flinke til å benytte poser. Det er bra! Husk også å ta posene med til avfallsdunk slik at disse ikke blir liggende i naturen.
Hundeeiere bes passe på at hundene ikke vandrer fritt uten tilsyn.

Avfall:
Det har til tider vært en del byggeavfall som har ligget rundt flere hytter. Hver enkelt hytteeier må sørge for å rydde og få kastet dette på egnet sted slik at det ikke blir liggende unødig i naturen. Hytteeiere bes og være oppmerksom på nye avfallsbeholdere og følge anvisningene for hva som skal kastes i de ulike beholderne.


VI ØNSKER ALLE HYTTEEIERE EN GOD VINTER I DALEN!
VENNLIG HILSEN STYRET I VELFORENINGEN

Rull til toppen